Właściciele barów i restauracji w Dąbrowie Górniczej będą zwolnieni z opłaty alkoholowej. To forma wsparcia branży, przeżywającej kryzys w związku z pandemią.

Na lutowej sesji nadzwyczajnej, radni zdecydowali o zwolnieniu restauratorów i właścicieli barów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Taka forma wsparcia przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy ze względu na obostrzenia nie mogą serwować dań i trunków w lokalach, może pomóc w utrzymaniu ich biznesów.

Branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19, dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy wspierać przedsiębiorców działających w tej dziedzinie. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży to bardzo potrzebna uchwała, nie budząca chyba niczyjej wątpliwości – mówi radny Robert Witecki.

26 stycznia znowelizowano przepisy, które dały Radzie Miejskiej możliwość podjęcia uchwały zwalniającej z opłat tzw. „korkowego”. – Jako gmina, w oparciu o obowiązujące przepisy i w ich granicach, staramy się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom. Jedną z takich inicjatyw jest podjęta uchwała. Zdajemy sobie sprawę, że to tylko kropla w morzu potrzeb, ale działania gminy mogą być podjęte tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, które są kształtowane przez ustawodawcę, przede wszystkim Sejm – tłumaczy Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej.

Restauracja – fot. Pixabay

Ulżyć przedsiębiorcom

Z szacunków wynika, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalach w 2021 roku w Dąbrowie Górniczej powinny wynieść ok. 206 tys. zł. Takiej kwoty do miejskiej kasy nie wpłacą restauratorzy. Jednocześnie to uszczuplenie dochodów gminy powinno zostać zrekompensowane wpływami z opłat, jakie uiszczą właściciele sklepów, w których po zamknięciu barów i restauracji wzrosły przychody ze sprzedaży alkoholu.

Przedsiębiorcy podający alkohol w barach czy restauracjach, którzy opłacili już zezwolenie na ten rok, otrzymają zwrot opłat. – W obecnej sytuacji każda pomoc jest na wagę złota. Odstąpienie od pobierania opłaty będzie dużym ułatwieniem. Do tej pory przepisy na to nie zezwalały, więc mimo zamknięcia lokali musieliśmy ją uiszczać. Mamy wiele kosztów stałych – czynszów, wynagrodzeń pracowników, składek – więc każdą wydawaną złotówkę oglądamy z każdej strony. Dobrze, że teraz dodatkowo nie będziemy obciążeni opłatą za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W zależności od konkretnej sytuacji, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy miasta, Urzędu Pracy czy Polskiego Funduszy Rozwoju. To wsparcie jest ważne, ale najbardziej chcielibyśmy normalnie funkcjonować i radzić sobie sami, bez sięgania po pomoc. Tak naprawdę czekamy na otwarcie lokali, możliwość normalnej pracy i zarabiania – mówi Robert Żurek, właściciel Pubu Sportowego. Podobną uchwałę podjęli także sosnowieccy radni.

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza - fot. M. Wróblewski/UM Dąbrowa Górnicza
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza – fot. M. Wróblewski/UM Dąbrowa Górnicza

Dąbrowski Pakiet Przedsiębiorcy

W reakcji na trudną sytuacją, w jakiej podczas pandemii i lockdownu znalazło się wiele osób prowadzących działalność gospodarczą, w kwietniu 2020 roku w mieście wprowadzono „Pakiet Przedsiębiorcy”. Przy jego konstruowaniu korzystano z możliwości prawnych, jakie dawały wówczas ustawy, kierując się przede wszystkim zasadą równego traktowania przedsiębiorców. Była to pomoc w postaci: ulg w czynszu za najem lokali użytkowych MZBM oraz za najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych; ulg w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych; wsparcia utrzymania działalności dąbrowskich przedsiębiorców poprzez stosowanie narzędzi „ustawy COVID” za pomocą działań Powiatowego Urzędu Pracy; doradztwa oraz wsparcia informacyjnego udzielanego przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, a także Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości. Z myślą o dąbrowskich przedsiębiorcach powstały również akcje #KupujLokalnie i #DGnaWynos, promujące wśród dąbrowian oferty lokalnych firm.