Od 15 kwietnia 2019 mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłaszać swoje propozycje do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku podzielono go na część ogólnomiejską oraz osiedlowa.

Projekt nowego budżetu obywatelskiego został przygotowany na podstawie wniosków z warsztatów z mieszkańcami, którzy wspólnie z pracownikami urzędu miejskiego starali się znaleźć rozwiązania dla interpretacji wprowadzonych w ubiegłym roku przez parlament przepisów ustawowych. Aby zachować w Dąbrowie Górniczej dorobek dotychczasowych VI edycji budżetu partycypacyjnego prezydent Marcin Bazylak postanowił zrealizować dwie odrębne procedury, na które łącznie zabezpieczył 10 mln zł w budżecie na rok 2020. To o 2 mln zł więcej niż dotychczas.

Część ogólnomiejska i osiedlowa

W części ogólnomiejskiej mieszkańcy będą mogli zgłosić projekty o szerszym charakterze. Będą one obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle oraz spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców. Do podziału będzie 3,6 mln zł. Najlepsze propozycje zostaną wybrane w drodze głosowania.

Druga część budżetu obywatelskiego to doskonale znana mieszkańcom procedura, gdzie dąbrowianie będą mogli wypracować tzw. pakiety rewitalizacyjne zawierające projekty o charakterze lokalnym. Dotyczyć one będą przede wszystkim mieszkańców danego osiedla. W tym przypadku nie będzie głosowania. Wszystkie projekty zostaną wybrane przez społeczność lokalną w czasie dzielnicowych forów mieszkańców. Pula do podziału wśród 35 dąbrowskich osiedli to 6,4 mln zł.

Skąd te zmiany?

Skąd te wszystkie zmiany? – Próbujemy naprawić, to co zepsuto w ubiegłym roku w Warszawie przy uchwalaniu ogólnopolskich, niedopracowanych przepisów dotyczących obowiązkowego dla gmin budżetu obywatelskiego – wyjaśnia na łamach „Przeglądu Dąbrowskiego” Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. – Przy podziale środków na projekty przyjęto podstawowe rozwiązanie oparte głównie na głosowaniu. Nie wzięto pod uwagę chociażby naszych doświadczeń i wypracowanego, innowacyjnego procesu dzielenia środków opartego na dyskusji i dialogu obywatelskim – dodaje.

Można już składać pomysły

Zbieranie podpisów do tegorocznej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego potrwa do 14 maja. Pomysły można składać m.in. listownie na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją na kopercie „Konsultacje społeczne-wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych w osiedlach”), osobiście w Urzędzie Miejskim lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a, a także mailowo (na adres: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.)

Przypomnijmy, że w dotychczasowych sześciu edycjach mieszkańcy wypracowali 415 projektów o wartości ok. 45 mln zł.