Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę dotyczącą projektu sieci dąbrowskich szkół. Zaszła w niej jedna, istotna zmiana.

Nowością w sieci jest powrót Szkoły Podstawowej nr 33, która będzie obwodową szkołą podstawową z oddziałami sportowymi. Powstanie w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Chopina, które – zgodnie z przepisami – przestanie istnieć z końcem wakacji. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w szkołę podstawową oznacza też, że obok siebie będą funkcjonować dwie podstawówki. Sąsiednia Szkoła Podstawowa nr 3 pozostanie bowiem w swojej dotychczasowej siedzibie w budynku przy ul. Mireckiego.

Budynek ten jest jednak zbyt mały, aby pomieścić wszystkich uczniów, co w przypadku niepodjęcia żadnych działań, skutkowałoby prowadzeniem zajęć na dwie zmiany. Stworzenie nowej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Sportowych i przeniesienie do niej z SP 3 wszystkich klas sportowych pozwoli wyeliminować nauczanie na zmiany, da też dzieciom i młodzieży z oddziałów sportowych możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury wyremontowanego budynku Zespołu Szkół Sportowych.

– Konieczność podjęcia tego typu działań to konsekwencja reformy oświaty wprowadzonej w 2016 roku. Po likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioletnich szkół podstawowych, budynek SP 3 stał się zbyt mały, żeby pomieścić wszystkich uczniów, dlatego też zaproponowaliśmy rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców – podsumowuje Bożena Borowiec, zastępczyni prezydenta miasta odpowiedzialna za oświatę.

Zespół Szkół Sportowych, o kompleksowej modernizacji, to nowoczesny obiekt, dysponujący odpowiednią liczbą sal dydaktycznych, profesjonalnym zapleczem sportowym, basenem, salami rekreacyjnymi czy centrum zajęć pozalekcyjnych.