Policyjny nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się – to konsekwencje dla 51-latka, który znęcał się nad bliskimi.

Policjanci z Zawiercia otrzymali informację, że w jednym z domów dochodzi do aktów przemocy domowej. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Pijany i agresywny 51-latek zagrażał bezpieczeństwu domowników. Mężczyzna natychmiast został zatrzymany.

Jak ustalili śledczy, agresor stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec swojej żony i dwójki nastoletnich dzieci. Podczas wszczynanych awantur zawiercianin bił, kopał i szarpał swoje ofiary. Dzięki uprawnieniom, jakie otrzymali policjanci w listopadzie ubiegłego roku, kiedy w życie weszła tzw. ustawa antyprzemocowa, nakazano mężczyźnie opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie. Policjanci wydali także zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

– Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, również policjanci mają możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne – informują policjanci.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz: podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:
zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych, jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie oraz złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.