Od czwartku, 15 listopada obowiązuje zmieniony próg finansowy, od którego kradzież według prawa staje się przestępstwem. Obecnie jest to stała granica 500 złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości jest przekonane, że zmiana ta pozwoli na skuteczniejsze zwalczanie drobnych kradzieży.

17 października prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Z kolei 15 listopada weszła ona w życie. Zmieniona została zasada, zgodnie z którą określa się, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem czy już przestępstwem. Za wykroczenie wymierzana jest najczęściej grzywna, natomiast za kradzież będącą przestępstwem grozi nawet do pięciu lat więzienia.

Nowelizacja ustawy ustanowiła, że kradzież za kwotę 500 złotych jest już przestępstwem, a nie jak do tej pory wykroczeniem. Dotychczas o kwalifikacji decydowała kwota ustalana jako 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, było to 525 złotych.

– Jest to kwota bardziej adekwatna do dochodów w obecnej chwili – uzasadniało zmianę Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zdecydowano także o utworzeniu elektronicznego rejestru o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za wymienione wykroczenia, także bez ich wiedzy i zgody. Administratorem tych danych będzie Komendant Główny Policji. Zmiany dotyczą również popełnienia dwóch lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu.