Od poniedziałku, 1 czerwca, będzińskie żłobki po wprowadzeniu procedur bezpieczeństwa wznawiają swoją działalność.

Priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego też wszystkie decyzje są szczegółowo analizowane i konsultowane. Miejskie placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi zostały przygotowane do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym, a wszyscy pracownicy zostali poddani badaniu na obecność koronawirusa. Dyrektorzy placówek przygotowali również odpowiednie procedury bezpieczeństwa w oparciu o rekomendacje i wytyczne sanepidu.

– Rodziców proszę o zapoznanie się z obowiązującymi w żłobku procedurami sanitarnymi dotyczącymi stanu epidemii, wypełnienie odpowiednich oświadczeń oraz dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności – apeluje Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się na zasadach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na opiekę żłobkową będzie większe niż liczba dzieci możliwa do przyjęcia w danej placówce, pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci obojga pracujących rodziców, z których przynajmniej jeden jest pracownikiem służby zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu i produkcji realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności przyjmowane będą dzieci obydwojga pracujących lub pracujących rodziców samotnie wychowujących dziecko, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do żłobka mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Rząd planuje przedłużenie wypłaty świadczenia do 28 czerwca. Rodzice mogą także ubiegać się u dyrektora placówki o umorzenie opłaty stałej.

CZYTAJ TAKŻE:

Przedszkola ponownie otwarte, jednak frekwencja bardzo niska