Trwa etap zbierania pomysłów w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy swoje pomysły mogą składać do 30 kwietnia.

W tym roku Dąbrowa Górnicza już po raz szósty rozpoczyna procedurę Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, drugi raz w nowej formule DBP 2.0. Podobnie, jak w ubiegłym roku, mieszkańcy nie głosują w budżecie obywatelskim, ale podczas dyskusji będą wybierać projekty, które zostaną zrealizowane w ich dzielnicach.

Pierwszym etapem Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego jest zgłoszenie pomysłów. Swoje wnioski składać można do 30 kwietnia. Może go złożyć każdy mieszkaniec, dla dowolnej dzielnicy, wystarczy opis i wskazanie proponowanej lokalizacji.

Formularz z propozycją pomysłu można składać: listownie na adres: urzędu miejskiego z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”, osobiście w urzędzie miejskim w biurze obsługi interesantów, punktach konsultacyjnych i w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej, a także mailowo na adres twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Kolejnym etapem będzie wstępna weryfikacja pomysłów. Następnie, rozpocznie się cykl spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców, podczas których prezentowane będą zgłoszone pomysły. To także czas, aby ustalić najważniejsze potrzeby dzielnicy oraz doprecyzowania pomysłów i przekształcenie ich w projekty. Spotkania rozpoczną się 21 maja.

Podobnie jak w poprzednim roku, tak i w tym mieszkańcy dębowego miasta mają do rozdysponowania 8 mln zł. Warto także dodać, że w dotychczasowych pięciu edycjach DBP złożonych zostało 1238 projektów. 321 z nich za kwotę przekraczającą 37 mln zł zostało wybranych do realizacji.