Za kilka dni powitamy nowy rok. Postanowiliśmy więc podsumować minione miesiące i zapytać o plany na 2020 rok w naszych zagłębiowskich miastach. Co udało się zrobić w Czeladzi, a czego nie? Na te pytania odpowiedzi udzielił burmistrz Zbigniew Szaleniec.

Jak ocenia Pan 2019 rok? Czy jest Pan zadowolony z tego, co udało się zrobić?

Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi: Jestem bardzo zadowolony z osiągnięć naszego miasta w 2019 roku. Nigdy wcześniej nie zrealizowaliśmy tak wielu inwestycji wciągu zaledwie dwunastu miesięcy i to za największą w historii naszego miasta kwotę około 30 milionów złotych. Chcę podkreślić, że w zdecydowanej większości są to dotacje unijne i środki pozyskane z innych źródeł. Szczególnie zadowolony jestem z kolejnego etapu modernizacji największego parku w mieście, czyli Parku Grabek. W połowie roku oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców odnowioną widownię znajdującego się tam amfiteatru i drugą w mieście tężnię solankową.

Natomiast największe tegoroczne inwestycje albo właśnie się skończyły albo też rozpoczęły się i zostaną zrealizowane w cyklu dwuletnim. Przypomnę, że w 4 grudnia został uroczyście otwarty budynek, w którym niegdyś funkcjonowały warsztaty elektryczne i transformatorownia kopalni „Saturn”. Od teraz są one siedzibą Warsztatów, tyle że… Aktywności Społecznej. Jeszcze przed końcem roku oddana zostanie do użytku wyremontowana ulica Spacerowa na Piaskach, która przekształcona została w piękną i nowocześnie oświetloną aleję.

Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec - fot. UM Czeladź
Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec – fot. UM Czeladź

Przypomnę też, że trwa realizacja największej inwestycji w historii naszego miasta, jaką jest budowa trzech centrów przesiadkowych i sieci ścieżek rowerowych, o łącznej długości 16 kilometrów. W przypadku jednego z centrów niezbędna była przebudowa skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kombatantów. W tym miejscu powstało rondo, które niedawno oddane zostało do użytku, podobnie jak pierwsze kilkaset metrów ścieżek rowerowych. Całość tej ogromnej inwestycji ma być zakończona do grudnia przyszłego roku.

Warto również wspomnieć o rozpoczętym w tym roku remoncie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej. Już zlikwidowano stare, zniszczone, betonowe trybuny, a na wiosnę w tym miejscu powstaną nowe. Cieszę się także, że podobnie jak w latach ubiegłych w mieście odbyło się wiele ciekawych imprez kulturalnych na czele z jubileuszowym XX Festiwalem Ave Maria, który z tej okazji miał wyjątkowy wymiar. Zrealizowaliśmy także wiele innych ważnych zadań społecznych i edukacyjnych, o których długo można by opowiadać.

Zbigniew Szaleniec - fot. MZ
Zbigniew Szaleniec – fot. MZ

Czego nie udało się zrealizować?

Nie udało się w tym roku wybudować skate parku w Parku Grabku. Stało się tak dlatego, że złożone w dwóch przetargach oferty znacząco przekroczyły założona na ten cel kwotę. Dlatego podjęliśmy decyzję, że w tym roku powstało jedynie podłoże przyszłego skate parku, a na wiosnę zakupimy i zamontujemy urządzenia. Z powodu zdecydowanie zbyt wysokiej kwoty złożonej przez jedynego oferenta nie został również rozstrzygnięty przetarg na remont basenu w Parku Grabek. Przyjęliśmy założenie, że basen będzie gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Być może był to termin zbyt krótki dla potencjalnych inwestorów. Mam nadzieję, że kolejny przetarg, który ma się odbyć jeszcze w tym roku zakończy się sukcesem, ale na to by w czasie przyszłorocznych wakacji czeladzianie mogli popływać w nowym basenie szanse są niewielki. Ze względów technologicznych i budowlanych przesunięty też został o kilka miesięcy termin oddania do użytku kamienicy Konarzewskich remontowanej na rynku starego miasta.

Zbigniew Szaleniec - fot. MZ
Zbigniew Szaleniec – fot. MZ

Co czeka mieszkańców w przyszłym roku? Jakie plany na 2020 rok?

Plany na przyszły rok obejmują, przede wszystkim, kontynuację ogromnych inwestycji rozpoczętych w tym roku, o których już wcześniej wspominałem. Chcemy też rozpocząć kolejne działania, na które posiadamy już część środków z unijnych dotacji. Największą inwestycją będzie remont budynku dawnej cechowni KWK Saturn. Mam nadzieję, że w przetargu uda się wyłonić firmę, która zaproponuje cenę zbliżoną do tej kosztorysowej i że w Czeladzi powstanie nowoczesne Postindustrialne Centrum Górnictwa Węglowego, które upamiętnia będzie górniczą spuściznę naszego miasta i całego regionu.

Planowanych jest jeszcze wiele innych inwestycji, ale te które wspomniałem są zdecydowanie najważniejsze i na nich głównie się skupimy. Najistotniejsze jest to, że mimo ogromnych problemów, jeżeli chodzi o dochody i wydatki bieżące, dzięki pozyskaniu unijnych dotacji i umiejętnemu gospodarowaniu majątkiem naszego miasta, na realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji, nie powinno nam zabraknąć środków.

PODSUMOWANIE ROKU W ZAGŁĘBIU:

Arkadiusz Chęciński: W 2020 roku na inwestycje przeznaczymy ponad pół miliarda złotych

Łukasz Komoniewski: 2019 rok można uznać za pomyślny dla Będzina