Ministerstwo Edukacji Narodowej do 24 maja przedłużyło zawieszenie nauczania w szkołach. Wyznaczone zostały także terminy egzaminów ósmoklasisty i maturalnych.

W piątek, 24 kwietnia odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. W jej trakcie poinformowano o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach poinformowano. Dzieci nie wrócą do szkół przed 24 maja.

– Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół. Zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek – do 24 maja – powiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Minister zapowiedział także, że egzamin maturalny się odbędzie, podobnie egzamin ósmoklasisty oraz zawodowy. – Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział szef MEN.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Terminy egzaminów 2020 - fot. MEN
Terminy egzaminów 2020 – fot. MEN

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do ministra edukacji narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzka poinformował, że proces rekrutacji będzie nieco zmodyfikowany – z uwagi na to, że terminy wyników matur będą przesunięte. Te terminy jednak pozwalają, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.