Od 1 lipca zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w Będzinie. Mieszkańcy zapłacą prawie dwa razy więcej.

Będzińscy radni decyzję o podniesieniu stawki opłaty za śmieci podjęli podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z nią, stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosi 21,00 złotych od osoby. Natomiast, w przypadku odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny stawka wynosi 42,00 złote od osoby.

Włodarze tę decyzję tłumaczą szeregiem podwyżek zafundowanych przez rząd, w tym wzrost cen energii, wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej czy wzrost płacy minimalnej. Niestety, skutki odczują mieszkańcy, którzy za wywóz śmieci zapłacą prawie dwa razy więcej.

Zgodnie z uchwałą odpady zmieszane na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą raz na dwa tygodnie, a na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej 1 raz na tydzień, max. 3 razy na tydzień.

Z kolei odpady zbierane selektywnie, jak papier, metal, tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe czy szkło odbierane będą raz w miesiącu (w zabudowie jednorodzinnej) oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej, dodatkowo szkło białe i kolorowe w tym przypadku zabierane będzie raz na dwa tygodnie.

Odpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, a w okresie zimowym raz na dwa tygodnie (listopad-marzec), a na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca i raz na tydzień od kwietnia do października.

Natomiast odpady wielkogabarytowe w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą co najmniej raz na kwartał, a na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz na tydzień.