Zarząd PKP PLK wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju transportu kolejowego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i spółka kolejowa PKP PLK będą współpracować przy budowie kolei metropolitalnej. Podczas niedawnego zgromadzenia GZM, Grzegorz Kwitek, członek zarządu metropolii, który odpowiada za transport, poinformował o wyrażeniu zgody przez zarząd PKP PLK na podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju transportu kolejowego w metropolii.

– List intencyjny wymienia wszystkie inwestycje, które są realizowane lub planowane do realizacji na naszym terenie. Przede wszystkim określa, że oś główna Kolei Metropolitalnej jest zasadna i PKP PLK w pełni popiera nasze działania – podkreślił Grzegorz Kwitek, członek zarządu metropolii.

Ważny krok w kierunku budowy kolei metropolitalnej

Deklarowana współpraca z PKP PLK ma przyczynić się do powstania i rozwoju wypracowanej na początku tego roku przez Metropolię GZM koncepcji kolei metropolitalnej. W myśl listu intencyjnego Metropolia GZM zleci opracowanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia kolei metropolitalnej. W pracach nad przygotowaniem tego dokumentu ma uczestniczyć PKP PLK SA.

Studium ma uwzględniać inwestycje na odcinkach: Pyskowice-Gliwice-Chorzów Batory-Katowice-Mysłowice; Dąbrowa Górnicza Ząbkowice- Katowice-Tychy; Chorzów Batory-Bytom -Tarnowskie Góry; Katowice Ligota-Mikołów-Łaziska Górne.

Metropolia deklaruje także wolę dofinansowania przyszłych inwestycji. Ma ono dotyczyć zarówno opracowania dokumentacji jak i realizacji robót budowlanych. Ponadto zamierza uczestniczyć w rozmowach PKP PLK z gminami, w szczególności w zakresie zabezpieczenia potrzeb terenowych pod planowane przedsięwzięcia.

26 mln złotych dla Dąbrowy Górniczej

Ponadto, podczas zgromadzenia zdecydowano, by w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisać 26 mln zł dotacji dla Dąbrowy Górniczej na realizację inwestycji w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg. To kolejny bardzo ważny krok w kierunku budowy kolei metropolitalnej.