Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła oficjalną datę wyborów prezydenckich. Polacy do urn pójdą w niedzielę 10 maja.

W środę, 5 lutego, marszałek Sejmu ogłosiła datę wyborów prezydenckich. Do urn udamy się w niedzielę 10 maja. Druga tura – jeśli będzie konieczna – odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 24 maja.

– Zgodnie z art. 128 ust. 2 konstytucji, a także zgodnie z art. 289 par. 1 i art. 290 ustawy Kodeks wyborczy zarządzam wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin przeprowadzenia wyborów wyznaczam na niedzielę 10 maja 2020 roku – ogłosiła Elżbieta Witek, marszałek Sejmu.

Marszałek Witek przyznała, że zastanawiała się nad trzema możliwymi datami – 3, 10 i 17 maja. Ze względu na aktywności międzynarodowe najważniejszych osób w państwie, wybrała drugą niedzielę maja.

Po opublikowaniu postanowienia marszałek Sejmu w Dzienniku Ustaw, formalnie ruszy kampania wyborcza.

Przypomnijmy, że do tej pory chęć kandydowania w wyborach prezydenckich zadeklarowali: Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz publicysta Szymon Hołownia. O kolejną kadencję będzie się także ubiegał urzędujący prezydent Andrzej Duda, choć oficjalnie tego jeszcze nie ogłosił.

Zgodnie z konstytucją, wybory na prezydenta RP zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującej głowy państwa. Głosowanie musi odbyć się w dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Kodeks wyborczy określa, że marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na siedem miesięcy i nie później niż na sześć miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta.

Na zdjęciu marszałek Sejmu Elżbieta Witek (foto: Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu)