W niedzielę, 13 października, o godz. 7:00 rozpoczęły się w Polsce wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.

[22:00]

Kończymy naszą dzisiejszą relację. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy w poniedziałek na naszą stronę. Tam jeszcze więcej informacji o wynikach wyborów parlamentarnych.

[21:30]

Wybory parlamentarne 2019. Poznaliśmy sondażowe wyniki wyborów

[21:15]

Według sondażu IPSOS Sondaż Ipsos: PiS zdobywa 239 mandatów, KO – 130, SLD – 43, PSL 34, a Konfederacja – 13.

[21:13]

Frekwencja wyniosła 61,6 proc.

[21:03]

Według wstępnych wyników sondażowych zwycięża Prawo i Sprawiedliwość notując 43,6 proc. i zdobywając większość parlamentarną. Koalicja Obywatelska zdobyła 27,4 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,9 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe 9,6 proc. oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość 6,4 proc.

[21:00]

Lokale zostały zamknięte. Trwa liczenie głosów.

[20:00]

Została godzina do zamknięcia lokali wyborczych.

[19:47]

Wśród miast, liderem pod względem frekwencji w naszym regionie jest Dąbrowa Górnicza, gdzie do godz. 17:00 frekwencja wyniosła 46,48 proc., dalej jest Sosnowiec 46,30 proc., Jaworzno 45,39 proc. oraz Czeladź 43,31 proc. Natomiast w powiecie będzińskim frekwencja wyniosła 47,24 proc., a w powiecie zawierciańskim 45,72 proc.

[19:17]

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja do godz. 17 frekwencja w woj. śląskim wyniosła 46,22 proc.

[18:44]

Frekwencja na godzinę 17:00 wyniosła 45,94 proc. – poinformowała PKW podczas konferencji prasowej. Głosowanie jak dotąd przebiega bez większych zakłóceń.

W Sosnowcu frekwencja wyniosła 46,3 proc, najwyższą (62,29) odnotowano w Przedszkolu Miejski nr 54 przy ul. Kalinowej a najniższą (26,5) w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Kościelnej.

Natomiast w Czeladzi frekwencja na godz. 17:00 to 43,31 proc.

[18:05]

Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi przy urnie wyborczej.

[17:17]

Kolejne dane dotyczące frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania PKW przekaże ok. godz. 18:30.

[16:22]

Najwyższa frekwencja w Sosnowcu odnotowana została w lokalu wyborczym znajdującym się w Szkole Podstawowej nr 39 w Zagórzu Zagórzu (24,47 proc.), natomiast w Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Czołgistów (7,64 proc.). Są to dane z godz. 12:00.

[15:16]

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, oddał już swój głos. A Wy? Lokale wyborcze są czynne do 21:00.

[14:45]

Policjanci na terenie całego kraju prowadzą wzmożone działania polegające głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. w rejonach działania obwodowych komisji wyborczych.

Celem policyjnych działań podczas wyborów jest głównie ochrona obwodowych komisji wyborczych przed i w trakcie głosowania oraz do czasu zliczenia głosów, niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zabezpieczenia wyborów.

Przed wyborami oraz do czasu ich zakończenia należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu przepisów prawa mogących stanowić element naruszeń porządku prawnego w związku z wyborami. Każdorazowe naruszenie przepisów będzie stanowczo egzekwowane przez policjantów.

[14:03]

W województwie śląskim frekwencja na godz. 12:00 wyniosła 18,52 proc., w Dąbrowie Górniczej 18,64 proc., Jaworznie – 18,35 proc., powiecie zawierciańskim – 18,15 proc., Sosnowcu – 17,64 proc., a w powiecie będzińskim – 17,41 proc.

[13:45]

PKW podało pierwsze wyniki frekwencyjne. Według stanu na godz. 12:00 swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu oddała zaledwie niecała 1/5 osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 18,14 proc.

[12:50]

Głos w wyborach do Sejmu i Senatu będą mogli oddać wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Zgodnie z polskim prawem głosować nie będą mogły osoby ubezwłasnowolnione, oraz pozbawione praw wyborczych lub publicznych.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończę 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

[12:25]

[12:12]

Państwowa Komisja Wyborcza pierwsze informacje na temat frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania przekaże ok. godz. 13:30.

[11:42]

Na terenie całego kraju, od 10 października br. od godz. 00:01, do 14 października br. do godz. 23:59, obowiązuje drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów parlamentarnych.

[11:01]

W województwie śląskim dotychczas odnotowano dziewięć przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Rozpoczęła się ona w piątek o północy i potrwa do końca głosowania w niedzielę. Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

[10:18]

Ważne, aby podczas głosowania mieć przy sobie dokument tożsamości. Może być nim np. prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, a w przypadku uczniów legitymacja szkolna. Na ich podstawie osoby upoważnione otrzymają dwie karty do głosowania, których odbiór obowiązkowo potwierdzić należy podpisem w spisie odbiorców.

Przed oddaniem głosu, sprawdź, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy. To ważne, ponieważ głos będzie można oddać tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania. Lokal wyborczy sprawdzić można na stronie internetowej w zakładce „Wyszukiwarka obwodów”.

[9:59]

W wyborach do Senatu w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub jego postawienie w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone powoduje nieważność głosu.

[9:27]

W wyborach do Sejmu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X”w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona powoduje nieważność głosu.

[8:49]

[8:02]

W wyborach do Senatu wybierać będziemy w jednomandatowych okręgach wyborczych. W Zagłębiu mamy dwa takie okręgi – nr 76 obejmujący swym zasięgiem powiat będziński, zawierciański i Dąbrowę Górniczą. Okręg nr 77 tworzy z kolei Sosnowiec i Jaworzno. W pierwszym z nich wystartować zdecydowało się czterech kandydatów, a w drugim jedynie dwóch.

[7:30]

W wyborach do Sejmu Polska będzie podzielona na 41 okręgów wyborczych, w których mandat poselski otrzyma od 7 do nawet 20 kandydatów. Liczba mandatów przyznawanych w danym okręgu uzależniona jest od liczby jego mieszkańców. Natomiast, podczas wyborów do Senatu Polska zostanie podzielona na 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. Z każdego okręgu wyborczego dostanie się tylko jeden kandydat.

Do Sejmu z okręgu 32 obejmującego powiat będziński i zawierciański, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec oraz Jaworzno startuje 88 kandydatów z 5 komitetów: KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, KW Prawa i Sprawiedliwości, KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej, KW Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni.

[7:00]

Lokale wyborcze zostały otwarte, będą one czynne do godz. 21:00. Podczas wyborów wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu.