Władze Zawiercia, Łaz, Poręby i Ogrodzieńca wraz z mieszkańcami sprzeciwiają się budowie kopalni rud cynku i ołowiu, która ma powstać na terenie gminy Łazy. Włodarze podpisali w tej sprawie petycję.

Nie cichną głosy sprzeciwu związane z budową kopalni rud cynku i ołowiu na terenie gminy Łazy. Tamtejsi radni w minionym tygodniu, podczas nadzwyczajnej sesji głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów lokalizacji, budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie gminy.

Wspólnie przeciw kopalni - fot. UM Zawiercie
Wspólnie przeciw kopalni – fot. UM Zawiercie

Nie tylko radni sprzeciwiają się tej budowie. Swój sprzeciw wyrazili także mieszkańcy powiatu zawierciańskiego, którzy obawiają się o swoje zdrowie, spokój, bezpieczeństwo oraz dostęp do czystej wody. Organizują oni spotkania, podczas których protestują przeciwko powstaniu kopalni oraz informują innych o zagrożeniach wynikających z powstania kopalni w regionie.

W obliczu zmian klimatycznych i zjawiska suszy, która coraz bardziej jest dotkliwa w naszym kraju, budowa kopalni, która rocznie chce wypompować 60 mln metrów sześciennych wody jest niedopuszczalna. Cztery pobliskie gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Poręba i Zawiercie wykorzystują rocznie 16 razy mniej wody. Ponadto, w rejonie pod ziemią, gdzie miałaby powstać kopalnia znajduje się wielki zbiornik wody, z której korzysta obecnie około 100 tysięcy mieszkańców i jest on wodną rezerwą dla Zagłębia i Śląska.

Wspólnie przeciw kopalni - fot. UM Zawiercie
Wspólnie przeciw kopalni – fot. UM Zawiercie

Aby zapobiec powstaniu kopalni przedstawiciele władz Zawiercia, Łaz, Poręby i Ogrodzieńca oraz radni i parlamentarzyści podpisali wspólną petycję przeciwko budowie kopalni oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie czterech gmin. Petycja trafi do premiera oraz ministra środowiska, którzy zostali poproszeni o wsparcie w tej sprawie.