7 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łazach, podczas której radni głosowali w sprawie budowy kopalni rud cynku i ołowiu, która ma powstać na terenie gminy.

W poniedziałek, w Miejskim Ośrodku Kultury, na wniosek burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łazach, podczas której radni głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów lokalizacji, budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie gminy.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, którą wyrazili swój sprzeciw na temat lokalizacji i budowy kopalni na terenie gminy Łazy. Stanowczy sprzeciw wobec lokalizacji kopalni przedstawił także burmistrz Łaz Maciej Kaczyński, który poinformował jednocześnie licznie zgromadzonych mieszkańców o etapach działania samorządu w sprawie kopalni.

Podczas sesji ie zabrakło także mieszkańców, którzy przybyli z transparentami wyrażającymi ich negatywny stosunek do pomysłu budowy kopalni. Burmistrz przypomniał, że zdrowie mieszkańców, ich spokój, bezpieczeństwo oraz dostęp do czystej wody oraz nieskażonego środowiska jest najważniejsze.

Przeciwko powstaniu kopalni jest także prezydent Zawiercia Łukasz Konarski oraz burmistrz Poręby Ryszard Spyra, którzy swoje stanowisko zdecydowanie wyrażają we wszystkich wystąpieniach publicznych, gdy poruszony jest temat tej inwestycji.

Sprzeciwy są efektem planów firmy Rathdowney, która planuje budowę kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim.