Liczący ponad 2,5 kilometra odcinek ulicy Myśliwskiej przeszedł właśnie gruntową metamorfozę wartą niemal 3,9 mln złotych. To wspólna inwestycja Poręby i Zawiercia.

Zakończyła się przebudowa ważnej zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i inwestorów, drogi łączącej Porębę z Zawierciem. Ulica Myśliwska – bo o tej trasie mowa – wiele zyskała.Wyremontowany został odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie.

Jezdnia na wspomnianym fragmencie została poszerzona, przebudowano chodniki, pojawił się ciąg pieszo-rowerowy. Droga dzięki zmianom zyskała także nową nośność, teraz mogą poruszać się nią samochody o większym tonażu.

Długo wyczekiwana inwestycja

Ta warta około 3,9 mln zł inwestycja była wspólnym przedsięwzięciem trzech jednostek samorządowych: miast Zawiercie i Poręba oraz powiatu zawierciańskiego. Długo o nią zabiegano. Problemem były jednak wysokie koszty inwestycji. Ostatecznie w 2018 roku projekt przebudowy odcinka tej drogi uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

– Z Unii Europejskiej pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości około 91 proc. – mówi Gabriel Dors, starosta zawierciański. – Wkład własny zapewnił powiat zawierciański, gmina Zawiercie i gmina Poręba. Jest to przykład bardzo dobrej współpracy między samorządami: powiatowym, gminnymi, województwa oraz parlamentarzystami – dodaje.

Realizacja tej inwestycji pozwoliła na połączenie Poręby z Zawierciem. Dla Zawiercia oznacza  to także wygodny dojazd do strefy aktywności gospodarczej, a dla Poręby stanowić będzie swego rodzaju bajpas dla uciążliwej dla mieszkańców drogi krajowej nr 78 – biegnącej przez centrum miasta.

Nowy ciąg pieszo-rowerowy

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu zeszłego roku, od przekazania placu budowy wykonawcy robót – spółce Larix z Lublińca. Roboty ziemne polegały na wykonaniu podbudowy pod nową nawierzchnię bitumiczną oraz ciąg pieszo-rowerowy, który powstał z jednej strony drogi.

– Oficjalnie zakończyła się bardzo ważna inwestycja – nie tylko dla mieszkańców, ale także dla nowych inwestorów. Ulica Myśliwska została przebudowana. Jezdnia została poszerzona, a dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z ciągu pieszo-rowerowego. Dla nas bardzo istotne jest także to, że ułatwiliśmy dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej – podkreśla Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Nowa nawierzchnia trasy ma grubą na 6 centymetrów warstwę wiążącą oraz 4-centymetrową warstwę ścieralną. Zakres prac obejmował również roboty odwadniające i melioracyjne, przebudowę przepustów pod jezdnią, regulację urządzeń, oczyszczenie rowów, wykonanie muru oporowego oraz przejścia dla pieszych.