Jaworzno pomaga niepełnosprawnym mieszkańcom w dbaniu o ekologię i w należytym segregowaniu odpadów.

Od połowy lutego niewidomi i słabowidzący mieszkańcy Jaworzna mogą korzystać z ułatwień w segregowaniu odpadów w przestrzeni miejskiej. Wszystko dzięki specjalnemu oznaczeniu pojemników na odpady.

Specjalne pojemniki na odpady pojawiły się m.in. na terenie Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Pojawienie się pojemników to działania wynikające w zaangażowaniu się miasta w zainicjowany na początku grudnia przez Eneris Surowce pogram „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Jest to pierwszy w Europie projekt wspierający samodzielność osób niewidomych i niedowidzących w obszarze segregowania odpadów poprzez wprowadzenie oznaczeń na pojemnikach.

– Najbardziej efektywnym sposobem segregowania odpadów jest sortowanie ich u źródła, to jest przez mieszkańców. Naszym celem jest jednak nie tylko promowanie segregowania, ale także zniesienie barier, które wciąż istnieją w tym obszarze wśród dużej części naszego społeczeństwa – osób niewidomych i słabowidzących – powiedział Michał Bogacki, dyrektor ds. operacyjnych w MPO w Jaworznie.

Jaworzno jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie pojawiły się takie udogodnienia.

– Za takie usprawnienie codziennego życia osób niewidomych i niedowidzących uważam popularyzowanie alfabetu Braille’a i stosowanie wersji kontrastowej – tym razem na naklejkach umieszczonych na pojemnikach do segregacji odpadów. Dobrze, że zarówno nasi mieszkańcy, jak też instytucje i spółki miejskie będą miały możliwość samodzielnego dbania o ekologię – podkreśla Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta miasta.

Poza napisami w alfabecie Braille’a rodzaj odpadów na naklejkach określają jednoznacznie proste piktogramy oraz kontrastowe kolory. Dzięki takiemu wykonaniu, oznaczenia są w pełni czytelne nie tylko dla osób niewidomych i niedowidzących, ale również dla osób starszych oraz nieumiejących jeszcze czytać dzieci.