echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie trafił nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy. Dobiega także końca modernizacja remizy, dzięki której samochód będzie parkował w wyremontowanym garażu.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie odebrali nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy, który będzie teraz służył jednostce.

– Nowy samochód zajął miejsce wysłużonego, prawie 40-letniego Jelcza. Cieszymy się, że nasza jednostka posiada nowy wóz, który poprawi bezpieczeństwo strażaków i szybkość reagowania w akcjach. – mówi Mateusz Smoczyński, prezes OSP w Sarnowie.

Nowy samochód z napędem 4×4 wyposażony jest między innymi w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego, radiostacje przenośne analogowo-cyfrowe oraz aluminiową drabinę trzyprzęsłową. Z tyłu zamontowano autopompę dwuzakresową.

Jednorazowo wóz może zabrać 6 osoby skład. Koszt średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 780 927 zł, z czego 400 000 zł to dotacja z KSRG, a 380 927 zł dotacja z budżetu gminy Psary, w tym 30 000 zł z funduszu sołeckiego Sarnowa.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);