echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Szkoła może się wyróżniać świetnym boiskiem, zieloną pracownią czy innym dodatkiem, bądź specjalizacją. Tym razem Szkoła Podstawowa nr 5 w Czeladzi może się pochwalić nowym ogrodem i ścieżką przyrodniczą.

Szkoła to nie tylko dostosowane do uczniów klasy i korytarz. Nie liczy się tylko nowoczesny sprzęt jak tablice wizualne czy gogle VR. To wszystko daje możliwości, ale nie dodaje uroku zewnętrznemu wizerunkowi budynku. Dlatego ogród i ścieżka przyrodnicza, są tak przyjemnym dodatkiem w szkole, dla uczniów.

Staramy się, by coraz piękniej było na ulicach i parkach naszego miasta, ale dbamy też o to, by otoczenie naszych szkół nie odbiegało wyglądem od reszty miasta. W ubiegłym roku uporządkowaliśmy teren przy SP1 i SP2, a w tym roku to samo zrobiliśmy wokół szkoły SP5 na Piaskach – mówi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 nakładają na szkoły obowiązek wzmocnienia edukacji ekologicznej oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

– W tym roku, jeszcze przed wakacjami, zostały wybudowane schody z podjazdem dla wózków, a w okresie od września do końca października 2021 roku została wyremontowana strefa zewnętrzna od ulicy Krakowskiej. Zaprojektowana ścieżka przyrodnicza wzdłuż nowego chodnika jest już przygotowana pod wiosenne nasadzenia – mówi Dorota Strączek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Czeladzi.

Cele i zamiary

Ogród będzie wykorzystywany do podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych, a uczniowie będą mogli obserwować przyrodę i rozwój roślin. Koordynatorem projektu przyrodniczego jest Małgorzata Soska – nauczyciel biologii w SP5. Uczniowie pod jej kierunkiem będą wiosną sadzić rośliny i opiekować się ogrodem podczas lekcji biologii i przyrody. Będzie kolorowo, pachnąco, a nawet smacznie.

– Nasz ogród w pełni wpisuje się w zamierzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki. To żywa pracownia, w której uczniowie będą mogli prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje, a także mieć zapewniony kontakt z przyrodą – mówi dyrekcja szkoły.

Dodatkowo zamontowane zostały ławki, stół do gry w szachy, warcaby i chińczyka, a przy wejściu do szkoły pojawi się zadaszona wiata na rowery.

– Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się zakupić zewnętrzny stół do gry w piłkarzyki, który w tym roku nie zmieścił się w kwocie przeznaczonej na tę inwestycję – mówi Dorota Strączek.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);