Walka przyniosła skutek. Od końca roku bez utrudnień można przejeżdżać pod wiaduktem na DK1, w Ujejscu. Dopuszczono także ruch samochodów osobowych na wiadukcie.

Wiadukt został wyłączony z ruchu 1 lipca ze względu na jego zły stan techniczny. Decyzja o wyłączeniu z ruchu została podjęta na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy i postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Początkowo miał on zostać wyburzony, jednak po protestach mieszkańców zdecydowano, że zostanie wyremontowany.

W połowie listopada rozpoczęły się prace remontowe na tym obiekcie, w czasie których m.in. wymieniono część jego konstrukcji, a także zmieniono sposób podpierania, co pozwoliło udrożnić ruch na DK1 przebiegającej pod wiaduktem i umożliwiło przejazd po nim.

– 23 grudnia ruch na wiadukcie został przywrócony. Poruszać się po nim mogą pojazdy o masie do 3,5t. 30 grudnia zlikwidowano zwężenia na DK1 pod wiaduktem, teraz ruch odbywa się tam po dwóch pasach w obu kierunkach. Na jezdni w stronę Cieszyna obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, które spowodowane jest uszkodzeniami nawierzchni. Gdy pozwolą na to warunki pogodowe, ubytki w jezdni zostaną usunięte – mówi Krzysztof Serafiński z wydziału komunikacji i drogownictwa UM.

Warto przypomnieć, że na początku grudnia przedstawiciele rządu poinformowali, że do 2022r. dąbrowski odcinek DK1 ma zostać zmodernizowany i osiągnąć parametry drogi ekspresowej. Przebudowa ma objąć również wiadukt w Ujejscu.

7,8 km odcinek Podwarpie – Dąbrowa Górnicza ma być realizowany w latach 2019-2021. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga krajowa nr 1 zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi.

Wybudowany zostanie także węzeł „Ząbkowice”, przebudowany węzeł „Pogoria” i obiekty inżynierskie, w tym: 2 mosty, 4 wiadukty. Powstaną także 2 kładki dla pieszych. Ponadto wybudowane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska, m. in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.