W piątek, 10 września na terenie parafii pw. NMP Częstochowskiej w Sosnowcu-Porąbce otwarto pralnię społeczną Caritas.

Nowy podmiot ekonomii społecznej – pierwszej inicjatywy Caritas Diecezji Sosnowieckiej, jaką jest pralnia społeczna Caritas, została otwarta. Będzie to miejsce aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, bezdomnością, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. Pralnia znajduje się na terenie parafii pw. NMP Częstochowskiej w Sosnowcu-Porąbce.

Z jej usług korzysta m.in. pięć placówek Caritas z terenu całej diecezji sosnowieckiej. Powoli do grona klientów dołączają inne podmioty. Pracuje tu siedem osób. – Cieszę się, że po raz kolejny w Sosnowcu, dzięki współpracy wielu instytucji powstaje kolejne dzieło. To też bardzo ważne, że potrafimy wspólnie działać, żeby ludzie mogli godnie żyć – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

pralnia społeczna
W Sosnowcu powstała pralnia społeczna – fot. ks. P. Lech

Pomoc dla potrzebujących

Nowa pralnia stanowi część wielowymiarowego wsparcia społecznego prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która od ponad 30 lat pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, starając się tworzyć kompleksowy system zabezpieczenia społecznego dla różnych grup społecznych.

– Uważam, że bardzo wychowawcze jest, kiedy nie tylko rozdajemy środki pomocy, ale również gdy stwarzamy możliwość zatrudnienia. W ten sposób, osoby pracujące w naszej nowej pralni, nie tylko zarabiają na siebie i swoje rodziny, ale również świadczą usługi dla wszystkich. Zachęcam, aby z tych usług korzystać – mówi Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki.

Integracja społeczna osób wykluczonych społecznie, zwłaszcza na polu zawodowym, jest bardzo trudna, a czasem ze względu na brak wystarczającej liczby miejsc pracy – wręcz niemożliwa. Osoby te często mogą i bardzo chcą pracować, ale wciąż brakuje odpowiednich miejsc pracy tworzonych według ich potrzeb.

pralnia społeczna
W Sosnowcu powstała pralnia społeczna – fot. UM Sosnowiec

Przedsięwzięcie pozwoli również budować pozytywny wizerunek osoby wykluczonej społecznie, niepełnosprawnej na rynku pracy i pomoże walczyć z wciąż panującymi stereotypami.

– Caritas nie prowadzi pomocy jedynie na zasadzie rozdawnictwa. Dzisiejsze otwarcie pralni Caritas pokazuje, że działamy dużo szerzej, chociażby dając pracę konkretnym osobom, zatrudnionym w naszych placówkach – wyjaśnia ks. Tomasz Folga, dyrektor sosnowieckiej Caritas.