Powiat będziński otrzymał unijne dofinansowanie na rozwój mieszkalnictwa chronionego. Dzięki otrzymanym środkom uda się wyremontować i dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki otrzymane przez powiat wynoszą 1,2 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na remont budynku przy ulicy Krakowskiej 11. Całość inwestycji to ok. 2,2 mln złotych.

– Miło mi poinformować, że powiat będziński uzyskał 1200000 zł dofinansowania na rozwój mieszkalnictwa chronionego. Nieruchomość przy ulicy Krakowskiej 11 w Będzinie poddana zostanie gruntownemu remontowi, a także przebudowie i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Budynek w ramach odrębnego zadania poddany zostanie także termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. W obiekcie utworzone zostanie Powiatowe Centrum Usług Społecznych, w ramach którego funkcjonować będzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz mieszkania chronione treningowe.

– Odbiorcami świadczonych usług będą mieszkańcy powiatu, w szczególności osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które wychowywały się w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej, osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność, mają mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia oraz osoby objęte wsparciem OIK-u – podkreślają przedstawiciele powiatu.