Do 15 lipca mieszkańcy Będzina mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2021 roku.

Propozycje zadań można składać na przygotowanym formularzu w Urzędzie Miejskim w Będzinie, drogą pocztową lub mailowo na adres budzetobywatelski@um.bedzin.pl. W związku z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii, wydłużono czas składania wniosków do 15 lipca.

– Mamy nadzieję, że ta zmiana ułatwi mieszkańcom właściwe przygotowanie projektów zadań wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. listą poparcia) w dłuższej i dogodniejszej perspektywie czasowej – mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Na sugestie mieszkańców przeznaczona będzie kwota miliona złotych. Zgłaszane projekty nie będą mogły przekraczać 15 proc. wszystkich środków przeznaczonych na ten cel. Każdy wniosek musi zyskać poparcie minimum 30 osób. Należy do niego dołączyć plany i szkice, kalkulacje kosztów realizacji i rocznego utrzymania oraz inne materiały (np. wizualizacje).

Te z wniosków, które spełnią wymagania formalne i merytoryczne zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w październiku. Do głosowania uprawnieni będą wszyscy będzinianie i to oni zdecydują o realizacji wybranych projektów. – To projekt dedykowany inicjatywom mieszkańców i szansa na ich realizację – dodaje prezydent.

CZYTAJ TAKŻE:

Budżet obywatelski w Będzinie. Poznaliśmy wyniki głosowania