Trwają prace w grodzieckim parku Rozkówka. Wkrótce będziemy mogli tu spacerować nowymi alejkami i aktywnie wypoczywać.

W modernizowanym od kilku miesięcy parku Rozkówka w Będzinie widać już zarysy nowych atrakcji. A tych nie brakuje. Wkrótce mieszkańcy korzystać będą mogli z nowych ścieżek, placu zabaw, placyków rekreacyjnych i murków oporowych. Zostanie także przebudowany amfiteatr. Ponadto, powstanie nowy parking, drogi oraz oświetlenie.

Park Rozkówka - fot. UM Będzin
Park Rozkówka – fot. UM Będzin

– To kolejna zielona strefa Będzina, która doczeka się renowacji i zyska nowe oblicze. Parkingi, alejki, ścieżki rowerowe, obiekty zabawy, rekreacji i aktywnego wypoczynku. Już wkrótce będziemy chętnie odwiedzać nowy park – zapewnia Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Prace wykonywane są z myślą o spacerowiczach, rowerzystach oraz osobach aktywnie spędzających wolny czas. Ogólnodostępna, wyremontowana przestrzeń publiczna przysłuży się zwiększeniu integracji społecznej mieszkańców poprzez realizowanie na niej szeregu działań animacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.

Park Rozkówka - fot. UM Będzin
Park Rozkówka – fot. UM Będzin

Miasto ogłosiło już przetarg na drugi etap prac w ramach zadania pn.„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie parku, polegające na budowie ścieżek, trasy pieszo rowerowej, trasy konnej, rewitalizacji głównego centralnego ciągu turystycznego, placów tematycznych, odtworzeniu nawierzchni biologicznie czynnych, nasadzenia zieleni oraz montażu małej architektury.