Firma Euro Mall, która jest właścicielem terenu przy ulicy Staszica, podczas spotkania z prezydentem Sosnowca poinformowała, że zamierza przekazać miastu działki, na której znajduje się zabytkowa wieża oraz rozważa zmianę koncepcji zagospodarowania terenu.

Prezydent Sosnowca kilka tygodni temu spotkał z przedstawicielami firmy Euro Mall, która jest właścicielem terenu przy ulicy Staszica. To właśnie na tym obszarze znajduje się stara wieża wyciągowa i fragment muru dawnej Huty Katarzyna wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.

– Spotkaliśmy się przedstawicielami firmy i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się rozmawiało. Otrzymaliśmy zapewnienie o współpracy oraz chęć przekazania miastu działki, na której znajduje się zabytkowa wieża, wraz z odcinkiem muru. Sugerowaliśmy też zmianę koncepcji zagospodarowania terenu. Właśnie dotarło do nas pismo podtrzymujące ustalenia – wyjawił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Firma wstrzymała wszystkie prowadzone przez siebie w tym rejonie prace. – Jesteśmy świadomi jaką wartość historyczną dla mieszkańców i miasta ma ten teren. Dlatego chcielibyśmy ewentualną inwestycję zrealizować przy wykorzystaniu walorów historycznych terenów – napisali w piśmie przedstawiciele Euro Mall Polska.

Spółka od wielu lat planowała przy ulicy Staszica budowę centrum handlowego. To jednak może się zmienić. Firma wystąpiła właśnie z wnioskiem o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla terenu którego jest właścicielem. Zamiast centrum handlowego rozważa budowę nowych mieszkań.

– To może być świetne rozwiązanie i zapewne się spodobać mieszkańcom, którym zależy na zachowaniu historii i tożsamości tego terenu. Samo osiedle może doskonale współgrać z zabytkowymi elementami. Właśnie o tym rozmawialiśmy na spotkaniu. Już rozpoczęliśmy pracę nad koncepcją wprowadzania zmian w studium, które pozwolą na wybudowanie w tym miejscu mieszkań – mówi prezydent Sosnowca.

CZYTAJ TAKŻE:

Mieszkańcy mówią „nie” budowie magazynów w centrum miasta