Rozpoczęły się prace związane z budową rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia, który będzie przebiegać również przez zagłębiowskie miasta.

Projekt stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini. Przedsięwzięcie obejmuje budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia o długości 97 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia południowej Polski w paliwa ciekłe. Inwestorem jest PERN S.A., krajowy lider logistyki surowcowo – paliwowej. Prace są inwestycją rządową o charakterze strategicznym.

Rurociąg przebiegał przez tereny 11 miast i gmin województwa małopolskiego i śląskiego, w tym przez: gminę Boronów, miasto i gminę Woźniki, miasto i gminę Koziegłowy, miasto i gminę Siewierz, miasto Poręba, miasto i gminę Łazy, miasto Dąbrowa Górnicza oraz Sławków.

Rurociąg przetnie kilkaset działek. Ich właściciele będą zawiadamiani bezpośrednio przez inwestora lub wykonawcę o wszelkich działaniach prowadzonych na działkach i procedurze wypłaty przez wojewodę odszkodowań.

Pierwsze prace związane będą z przeglądem saperskim oraz analizą archeologiczną. Następnie przetransportowane zostaną sprzęt budowalny i materiały niezbędne do realizacji inwestycji. Kolejnym etapem będą roboty ziemne.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych odbywa się również inwentaryzacja dróg, które będą wykorzystywane w trakcie budowy. Wykonane nagrania posłużą do oceny, czy w wyniku prowadzonych działań stan lokalnych dróg nie uległ pogorszeniu.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi realizowana jest w oparciu o Ustawę z 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz wynika z przyjętej przez Radę Ministrów „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Dodatkowe informacje na temat inwestycji i prowadzonych prac udziela przedstawiciel inwestora, którym jest PERN SA. Można je uzyskać pod numerami telefonów:
668 212 799 – w zakresie robót budowlanych, 600 329 027 – ogólne informacje dotyczące inwestycji oraz na stronie internetowej.