Długo wyczekiwana przez będzińskich policjantów inwestycja została zakończona. Na terenie komendy zostało otwarte pomieszczenie dla osób zatrzymanych, czyli tzw. policyjny areszt.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Będzinie otwarto nowy policyjny areszt. Jest to jeden z najnowocześniejszych policyjnych obiektów tego typu w województwie śląskim. To specjalnie wydzielone pomieszczenie w będzińskiej komendzie zapewni możliwość osadzenia osób zatrzymanych oraz doprowadzanych w celu wytrzeźwienia.

Policyjny areszt – fot. KPP w Będzinie

Modernizację pomieszczeń policyjnego aresztu zrealizowano w ramach prowadzonego zadania pn. Remont kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap. Wartość wszystkich zakończonych robót budowlanych w budynku KPP w Będzinie, a wśród nich kompleksowy remont pomieszczenia dla osób zatrzymanych, wyniosła 7 190 000,00 zł brutto. Zadanie był w całości finansowane ze środków pochodzących z budżetu policji.

W skład nowego policyjnego aresztu wchodzi 11 pokoi przeznaczonych dla 26 osób osadzonych, pomieszczenia związane z obsługą pomieszczeń, w tym: dyżurnego, pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych, węzeł sanitarny, pomieszczenia magazynów, depozytów oraz podgrzewania posiłków.

areszt, korytarz, cele
Policyjny areszt – fot. KPP w Będzinie

Pomieszczenia spełniają aktualne standardy i wymogi stawiane tego rodzaju obiektom. Wyposażone są w nowoczesny system monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu oraz system alarmowy. – Jest to kolejne narzędzie, które wpłynie pozytywnie na poprawę pracy policjantów i zwiększenie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców – przekonują policjanci.