Prezydenci Zawiercia i Mysłowic, oraz burmistrz Wojkowic podpisali list intencyjny. Ma on być pierwszym krokiem do szeroko zakrojonej współpracy między miastami.

W Zawierciu Dariusz Wójtowicz, Łukasz Konarski oraz Tomasz Szczerba podpisali list celem ograniczenia kosztów i racjonalizacji systemem gospodarki odpadami. W wielu gminach pojawia się problem coraz wyższych opłat za wywóz odpadów.

Podpisanie porozumienia może pomóc w ich obniżeniu, ale również w stworzeniu wspólnego systemu gospodarki odpadami. Na jego wypracowanie wszystkie strony dają sobie kilka lat, dlatego na efekty trzeba będzie poczekać.

Obecnie sytuacja z wywozem śmieci najlepiej wygląda w Zawierciu. Za segregowane odpady opłata od jednego mieszkańca wynosi 19,50 zł na miesiąc (w Wojkowicach 32, a w Mysłowicach 31,80), a za zmieszane 58,50 zł (Wojkowice – 64, Mysłowice – 63,60).

Ceny miały wzrosnąć, jednak miejscy urzędnicy na sesji rady miasta odrzucili prawie dwukrotną podwyżkę. Porozumienie między trzema gminami może sprawić, że koszty nie będą rosnąć, a w przyszłości sytuacja się poprawić.