echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Będzin czekają remonty torowisk tramwajowych. Te pomogą z kolei Dąbrowie Górniczej, by w przyszłości tamtejszymi torami poruszały się niskopodłogowe tramwaje.

Prace w Będzinie podzielono na kilka części. Jedna tyczy szyn wzdłuż ulicy Kołłątaja na wysokości Warpia. Ta część modernizacji już trwa. W pełni odpowiadają za nie Tramwaje Śląskie. Działania realizuje Zakład Torów i Sieci.

Kolejna to remont torowisk na długości od Koszelewa do ulicy Paryskiej. Następny etap to prace od wspomnianej ulicy aż do tak zwanej „nerki”, czyli charakterystycznego będzińskiego skrzyżowania. Prace mają zakończyć się, zanim rozpocznie się przebudowa osi komunikacyjnej Dąbrowy Górniczej.

Obie modernizacje są ze sobą w pewien sposób połączone. Skorzystają na nich obie strony, a przede wszystkim pasażerowie. Remont w Będzinie nie tylko poprawi jakość swoich torowisk, ale także da możliwość Dąbrowie Górniczej, po zakończeniu swojej modernizacji, korzystania z niskopodłogowych tramwajów.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);