Przed mieszkańcami Dąbrowy Górniczej kolejna odsłona trwającej w mieście komunikacyjnej rewolucji. Tym razem przebudowywana będzie główna komunikacyjna oś miasta, którą kursują tramwaje.

Zmodernizowane torowisko tramwajowe oraz drogi i chodniki; udogodnienia dla pieszych i rowerzystów; łatwiejszy dostęp do tramwajów i autobusów – taki ma być efekt wspólnego przedsięwzięcia spółki Tramwaje Śląskie S.A. i miasta Dąbrowa Górnicza. Kompleksowa przebudowa obejmie odcinek od ul. Kasprzaka do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem.

Na etapie przetargu został on jednak podzielony na dwie części, a granicą między nimi jest rondo przy al. Róż. Firmy, które podejmą się tego przedsięwzięcia, zostały wyłonione podczas przetargu zakończonego aukcją elektroniczną.

– Naszym nadrzędnym celem jest stałe podnoszenie jakości komunikacji tramwajowej. Dlatego od kilku lat prowadzimy bardzo intensywne prace modernizacyjne infrastruktury i kupujemy nowe tramwaje. Myślę, że przebudowane wcześniej torowisko na ulicy Kasprzaka jest dobrym przykładem tej zmiany. Teraz pora na kolejny odcinek w stronę centrum miasta. Chcemy, by po modernizacji torowisk, w Dąbrowie Górniczej pojawiły się na liniach nowe, niskopodłogowe tramwaje – mówił Bolesław Knapik, prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie.

Realizacja tego zadania ma poprawić komfort podróżnych. – Efekt tej inwestycji przyniesie ważną zmianę, którą planowaliśmy i zapowiadaliśmy od kilku lat. Modernizacja linii tramwajowej to uzupełnienie działań związanych z budową centrów przesiadkowych przy dworcach i przebudową układu drogowego. Te rozwiązania sprawią, że będzie można łatwiej i wygodniej przemieszczać się po mieście, a samo miasto stanie się dla wszystkich bardziej przyjazne i dostępne – zaznacza Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Plan inwestycji

Przeznaczony do modernizacji odcinek dwutorowej linii tramwajowej ma ok. 2600 metrów długości, zatem przebudowa obejmie niemal 5200 metrów toru pojedynczego. Torowisko wykonane zostanie w konstrukcji klasycznej na podkładach strunobetonowych, a na przejazdach przez jezdnię oraz przy przystankach tramwajowych ułożone zostaną prefabrykowane płyty torowe.

W obu przypadkach zastosowane zostaną nowoczesne systemy elastycznego montażu szyn, ograniczające emisję hałasu i drgań. Przebudowanych zostanie 10 peronów przystankowych (w tym 4 perony na zintegrowanych tramwajowo-autobusowych przystankach Gołonóg Manhattan i Dąbrowa Górnicza Aleja Róż), zamontowane smarownice torowe, przebudowane układy odwodnieniowe, przebudowana sieć trakcyjna wraz z układem zasilania.

W zakresie miejskim inwestycji jest m.in. budowa i przebudowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, drogi dla rowerów oraz zieleńców, przebudowa układu drogowego i oświetlenia ulicznego, budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Morcinka, budowa przystanków autobusowych, przebudowa przejścia podziemnego na Redenie i likwidacja dwóch innych przejść podziemnych.

Zadanie pn. „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od al. Róż do ul. Kasprzaka” jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość zadania wynosi niemal 62 mln zł netto (ok. 75,9 mln zł brutto) z czego część tramwajowa finansowana przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. wynosi ok. 1/3 tej wartości