echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie i Czeladzi znalazł się w gronie najlepiej zarządzanych szpitali publicznych w Polsce.

Zajął on 4. miejsce w zestawieniu „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group” w kategorii szpitale z kontraktem z NFZ od 49-99 mln.

W 6. edycji zestawienia wzięło udział 296 szpitali: 132 powiatowe, 88 wojewódzkie, 31 ministerialnych, 24 uniwersyteckie i 21 gminnych. Ocenie zostały poddane efektywność aktywów, rentowność sprzedaży netto i dynamika przychodu z NFZ.

Wszystkie jednostki podzielono na trzy kategorie w zależności od wysokości kontraktu z NFZ. Celem zestawienia jest ocena placówek medycznych i wyłonienie najlepszego szpitala pod kątem wymienionych wcześniej kryteriów ocen.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);