Sosnowiecki Szpital Miejski i Zagłębiowskie Centrum Onkologii jednoczą się na rzecz leczenia onkologicznego mieszkańców Zagłębia.

Walka z rakiem od wielu lat jest jednym z największych i najpoważniejszych wyzwań polskiej ochrony zdrowia. W obliczu ograniczenia dostępności do świadczeń onkologicznych z powodu panującej pandemii, problem ten narasta i wymaga zdecydowanych działań.

Współpraca jest konieczna

Sosnowiecki szpital w trosce o mieszkańców Sosnowca i Zagłębia zaprosił do zacieśnienia współpracy Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.

Od przyszłego tygodnia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przeprowadzane będą stałe konsylia planujące proces leczenia chorych ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, z udziałem lekarza onkologa i lekarza radioterapeuty Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Pozwoli to na skoordynowanie i objęcie opieką pacjentów przez te dwa współpracujące ośrodki medyczne. Celem jest przygotowanie i przedstawienie pacjentowi planu leczenia, co poza oczekiwanym efektem terapeutycznym, wpływa na jego komfort psychiczny i świadomość kompleksowej opieki medycznej ze strony szpitali.

W trosce o życie pacjentów

Sosnowiecki Szpital Miejski stale monitoruje potrzeby pacjentów i w odpowiedzi na nie rozwija i poszerza proces leczenia. Wiedząc o coraz większej liczbie pacjentów onkologicznych, którzy w czasie pandemii mają ograniczone możliwości leczenie – przygotowaliśmy inicjatywę wychodzącą naprzeciw ich potrzebom. We współpracy z dąbrowskim ZCO zorganizowaliśmy system opieki pozwalający skutecznie zadbać o tę grupę chorych, zapewniając im zarówno kompleksową informację o stanie zdrowia oraz planie terapii jak i proces leczenia. Chcemy też pokazać, że warto łączyć siły i potencjały placówek z myślą o pacjentach – podsumowuje Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.