Sosnowiec uzyskał pomoc finansową z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz ze środków województwa śląskiego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym.

Miasto uzyskało dotację celową z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w postaci dotacji celowej w wysokości 887 400,00 złotych. Dzięki otrzymanym środkom sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. został doposażony w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do przeciwdziałania oraz ograniczenia COVID 19.

Dofinansowanie zostało udzielone na podstawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID19).

Ponadto, gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 524.000 zł ze środków województwa śląskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”, realizowanego w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W ramach udzielonego dofinansowania Sosnowiecki Szpital Miejski zakupił sprzęt medyczny związany z diagnostyką i leczeniem pacjentów zakażonych koronawirusem.