Długi weekend majowy to idealny czas, kiedy można wybrać się na wycieczkę i lepiej poznać otaczający nas krajobraz. Ciekawą ofertą na spędzenie wolnego czasu jest szlak przyrody województwa śląskiego.

Szlak przyrody województwa śląskiego tworzą miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obszary stanowiące dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu. Nie ma on charakteru trasy wyznakowanej w terenie – jest to zbiór obiektów rozrzuconych na terenie całego województwa śląskiego, pomiędzy którymi turysta przemieszcza się w wybrany przez siebie sposób, samodzielnie dokonując selekcji interesujących go atrakcji.

Szlak przyrody liczy ponad 50 obiektów, zlokalizowanych zarówno na obszarach naturalnych, jak i przekształconych przez człowieka. Obiekty zostały wytypowane w oparciu o przewodni walor przyrodniczy – florystyczny, faunistyczny, siedliskowy, związany z przyrodą nieożywioną, ochroną przyrody, założeniami parkowymi czy też zbiorami muzealnymi. Wszystkie zaproponowane miejsca dostępne są przez cały rok. Dla pełnego poznania ich walorów przyrodniczych warto jednak odwiedzić je we wskazanym terminie i skorzystać z zaproponowanej trasy zwiedzania.

Celem przyświecającym utworzeniu szlaku przyrody było zainteresowanie zwiedzaniem i poznawaniem przyrody województwa śląskiego zarówno jego mieszkańców, jak i turystów spoza regionu. Szlak ma także podnosić wiedzę przyrodniczą, kształtować świadomość ekologiczną i postawy prośrodowiskowe, promować kulturę, rozwijać edukację regionalną oraz odmieniać wizerunek województwa śląskiego jako obszaru postrzeganego przez pryzmat wielowiekowej działalności przemysłowej.

– Śląskie pod względem walorów przyrodniczych jest bardzo zróżnicowane. Wbrew stereotypom większość obszaru województwa to rozległe tereny zielone, zajmujące prawie 70 procent powierzchni regionu. Szlak przyrody to nie tylko popularne miejsca wypoczynku jak rezerwat Czantoria w Ustroniu czy góra Zborów na Jurze, ale też mniej znane, które dla wielu mieszkańców i turystów będą odkryciem – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Proponowana forma turystyki ukierunkowana jest na bliski kontakt z przyrodą, niepowodujący jednak utraty czy pogorszenia stanu odkrywanych walorów przyrodniczych. – Wspieramy turystykę w regionie w tym trudnym czasie, chcemy by chętnie odwiedzane miejsca turystyczne znów tętniły życiem i przyciągały tysiące turystów. Wszyscy tęsknimy za normalnością i możliwością spędzania wolnego czasu na zewnątrz, stąd propozycja miejsc, które mogą być świetną alternatywą dla niedostępnych atrakcji i które warto odwiedzić właśnie wiosną – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Śląska Organizacja Turystyczna opracowała konkretne trasy zwiedzania w oparciu o miejsca znajdujące się na szlaku przyrody. W zestawieniu z innymi, pobliskimi atrakcjami oraz trasami rowerowymi tworzą one gotową propozycję spędzenia wolnego czasu. Wypoczynek na świeżym powietrzu, piesze i rowerowe wycieczki, niedaleko miejsca zamieszkania, stanowić będą najczęściej wybieraną formę spędzenia tegorocznej „majówki”, w związku z brakiem dostępności obiektów hotelowych.

Na trasie szlaku znalazły się m.in.: GEOsfera w Jaworznie czy dąbrowskie bagna nad Białą Przemszą, pustynia Błędowska lub Pogoria. Na uwagę zasługują także pozostałe wyszczególnione miejsca. Informacje na temat szlaku przyrody oraz innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w regionie wraz z propozycjami wycieczek, dostępne są na stronie internetowej.