W poniedziałek, 25 maja, w związku ze stopniowym przywracaniem stacjonarnej pracy szkół uruchomiono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz konsultacje dla uczniów.

W związku ze stopniowym przywracaniem stacjonarnej pracy szkół i placówek od 25 maja uruchomione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacje dla uczniów klas 8 szkół podstawowych i maturzystów.

Sosnowieccy uczniowie klas I-III wrócili dziś do szkoły na zajęcia opiekuńcze, z kolei ósmoklasiści oraz maturzyści mogą korzystać z konsultacji. Na 4294 uczniów klas I-III rodzice zadeklarowali, że w zajęciach będzie uczestniczyło 301 uczniów. Ostatecznie, w szkołach pojawiło się ich tylko 76. Uczniów klas ósmych jest znacznie mniej, bo 1421. Z tej grupy chęć udziału w konsultacjach wyraziło 103.

– Mając w pamięci deklaracje rodziców, a stan rzeczywisty w przedszkolach spodziewaliśmy się, że w szkołach również faktyczna liczba uczniów będzie niższa niż deklarowana przez rodziców – wyjaśnia Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta Sosnowca.

Pierwszego dnia, 13 maja, po powrocie dzieci do przedszkoli w placówkach było zaledwie 161 dzieci na 448 deklarowanych, przy 5400 wszystkich możliwych miejsc. Dziś placówki sprawują opiekę nad rekordowo dużą liczbą 372 przedszkolaków.