O konserwacji dzieł sztuki, zabytkach i sztuce, jaką jest konserwacja będzie można dowiedzieć się z nowej wystawy „Sztuka konserwacji”, która od 13 grudnia dostępna będzie w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie.

Zadanie konserwatorów dzieł sztuki jest szczególne, ponieważ polega na prowadzeniu walki ze skutkami przemijania i niszczycielskiej siły czasu. Od ich wysiłku zależy, czy zostawimy następnym pokoleniom to, co odziedziczyliśmy po poprzednich, czy wypełnimy zobowiązanie wobec tych, którzy odeszli i wobec przyszłych pokoleń.

Sztuka konserwacji jest sztuką, która pokonuje czas i jego skutki. Konserwatorzy muszą zmagać się nie tylko z upływem czasu, ale też z różnego rodzaju czynnikami destrukcyjnymi przyspieszającymi kres danego dzieła takimi jak autodestrukcja zabytku zakodowana w użytych technikach. Konserwacja dzieł sztuki i zabytków jest przedsięwzięciem bardzo złożonym i odpowiedzialnym jak medycyna. Wystawa prezentuje uwieńczenie zabiegów konserwatorskich na przykładach różnych zabytków.

Wystawa prezentowana w Pałacu Mieroszewskich ma na celu pokazanie pokazanie pracy ludzi, którzy na co dzień walczą o przywrócenie pierwotnego wyglądu wyjątkowych dzieł o znaczeniu historycznym i artystycznym oraz jej efektów. Ponadto wyszczególnione są poszczególne etapy trudnej pracy konserwatorskiej oraz przybliżenie realizacji konserwatorskich przywracających do
świetności zabytki Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Chcąc pokazać uwieńczenie zabiegów konserwatorskich, jakim jest zwycięstwo materii nad upływającym czasem, na wystawie zaprezentowane zostaną trudne zabiegi konserwatorskie na przykładach zabytków ze zbiorów Działu Sztuki, Działu Etnografii, Działu Historii, Działu Archeologii będzińskiego muzeum.Zwiedzający wystawę będą mogli porównać stan danego eksponatu przed konserwacją i po niej.

Wystawę podziwiać będzie można do 27 lutego 2017 roku.