Trwa nabór na opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Będzina. Urząd Miejski wspiera opiekunów poprzez zapewnienie karmy dla kotów oraz bezpłatne zabiegi kastracji i sterylizacji.

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt, a poprawa ich losu zależy głównie od wrażliwości i odrobiny dobrej woli każdego z nas. Aby wspomóc te działania, Urząd Miejski w Będzinie zachęca do pozostania społecznym opiekunem kotów wolno żyjących. Społecznicy mogą liczyć na wsparcie w postaci karmy oraz bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji.

– Zachęcamy mieszkańców miasta do wstępowania w szeregi społecznych opiekunów kotów. Zwracamy się z apelem do właścicieli budynków, zarządców nieruchomości i wszystkich mieszkańców Będzina o pomoc wolno żyjącym kotom – podkreślają przedstawiciele będzińskiego magistratu.

Dorosłe osoby zajmujące się dobrowolnie i bezinteresownie opieką nad nimi mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Będzinie: Wydział Rozwoju Miasta Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej, pokój 219, II piętro w celu złożenia stosownej deklaracji, następnie zostaną wpisani do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących.

Warto podkreślić, że koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać, ani wywozić do schroniska, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Dlatego warto organizować im odpowiednią przestrzeń bytową, czyli bezpiecznych, ciepłych i suchych schronień z dostępem do wody i jedzenia. Jedno otwarte okienko piwniczne lub niewielki otwór umożliwiający kotom swobodny dostęp do pomieszczeń piwnicznych, pomoże im przetrwać nie tylko zimę, ale także umożliwi całoroczne bytowanie.

Należy jednak pamiętać, aby wszelkie działania podejmowane przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego, tak aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców.