Seniorzy opracowali podręcznik pt. „Metropolia przyjazna seniorom”, który zawiera informacje na temat organizowania wolontariatu seniorów i zwiększania ich udziału w procesach partycypacji społecznej.

Poradnik „Metropolia przyjazna seniorom” to rekomendacje dotyczące aktywizacji poprzez wolontariat oraz działania na rzecz zwiększania udziału osób starszych w procesach współdecydowania.

Został on opracowany w całości przez członków zespołu ds. polityki senioralnej metropolii i przedstawia wskazówki, w jaki sposób potencjał i doświadczenie seniorów mogą być aktywizowane poprzez wolontariat.

– Dzięki zaangażowaniu w prace metropolitalnego zespołu do spraw polityki senioralnej nasz głos jest bardziej słyszalny. Wiemy, że przed nami jeszcze sporo wyzwań i jesteśmy na nie gotowi. Podręcznik, który został przez nas przygotowany, daje jasne wskazówki w jaki sposób miasta i gminy Metropolii mogą wykorzystać olbrzymi potencjał i doświadczenie seniorów – podkreśla Urszula Polubiec, przewodnicząca metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej.

W poradniku znalazły się informacje dotyczące m.in. organizacji wolontariatu, przykłady dokumentów (np. umów o wolontariacie czy ankiet) oraz wskazówki, które pomogą w jak najlepszym przygotowaniu działań. Druga część poświęcona jest wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń osób starszych w procesach współdecydowania. Pokazano jak tworzyć i współpracować z radami seniorów.

– Cieszę się, że to opracowanie powstało i wierzę, że doświadczenia i wskazówki przygotowane przez samych zainteresowanych będą wykorzystywane w pracach miast i gmin tworzących metropolię oraz partnerów społeczno-gospodarczych – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Do czego potrzebni są wolontariusze i w jaki sposób możemy wykorzystać ich potencjał? – Nam wolontariusze-seniorzy w wieku od 60 do 87 lat pomagają np. przy okazjonalnych wystawach (po przeszkoleniu są kustoszami), przy robieniu ankiet satysfakcji (po przeszkoleniu są ankieterami, potem zliczają dane), przy obsłudze biegów, podając wodę i batony na punktach żywieniowych czy prowadząc szatnię dla zawodników – wylicza Ewa Kulisz, koordynator wolontariatu seniorów w Fundacji Park Śląski.