echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Smog ponownie bardzo groźny. W ostatnich dniach w całym Zagłębiu Dąbrowskim utrzymuje się bardzo wysokie stężenie szkodliwego pyłu. Wskaźniki są niekorzystne także w wielu innych miastach województwa śląskiego.

Stacje pomiarowe wskazują od piątku stałe przekroczenia poziomów dopuszczalnych szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego. Norma dopuszczalna to 50 µg/m3, tymczasem w naszym regionie średnie stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM10 osiągnęło wartość 96 μg/m3. Natomiast wartości średnio godzinowe czasami przekraczały dopuszczalne stężenie średniodobowe o ponad 400%. Niestety kolejne dni nie będą lepsze.

– W ostatni weekend średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekraczały ponad dwukrotnie dopuszczalną normę, a wieczorne piki stężeń PM10, po rozpaleniu starych piecy „kopciuchów” sięgały często prawie 450% dopuszczalnej normy. Niestety większość mieszkańców Zagłębia nic o tym nie wiedziała – mówi Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego. – W związku z brakiem docierania do mieszkańców informacji o stanie powietrza apelujemy do mieszkańców by w trosce o swoje własne zdrowie i zdrowie najbliższych samodzielne kontrolowali jakości powietrza poprzez stronę internetową WIOŚ w Katowicach lub poprzez aplikacje jak np. SmokSmog i odpowiednio dostosowali aktywność na zewnątrz szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży, osób starszych i dzieci. Aktywność fizyczna – uprawianie sportu, na świeżym powietrzu nawet dla ludzi zdrowych i młodych powinna być ograniczona – dodaje.

Głównym źródłem pochodzenia tych szkodliwych substancji jest spalanie w domowych kotłach paliw stałych takich jak węgiel i drewno. Dodatkowe szkodliwe substancje emitują do powietrza ci mieszkańcy regionu, którzy spalają śmieci.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);