W Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” trwa wystawa plastyczna Małgorzaty Et Ber Warlikowskiej, absolwentki Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, która należy do ścisłej czołówki młodych polskich artystów.

Na wystawie zatytułowanej „Rykoszet” znajdują się prace łączące różnorodne inspiracje i techniki. Małgorzata Et Ber Warlikowska pokazuje, jak często różne techniki przenikają się nawzajem, stanowiąc inspirację dla siebie. Znajdziemy tu rzeźbę, grafikę, malarstwo oraz instalacje, które napędzają się nawzajem, tak w poszukiwaniu nowych technik, jak w odkrywaniu nowych idei.

Artystka jest bezkompromisowa w ocenie zjawisk współczesnego świata. W swoich pracach porusza się na styku dwóch kultur: zachodniej – wyzwolonej, konsumpcyjnej, pełnej chaosu i sprzeczności, z wszechobecnym kultem pieniądza i idoli, a jednocześnie pełnej odniesień do twórczości z gatunku underground (mamy odczucie poruszania się w slumsach każdego wielkiego miasta) oraz kultury wschodniej – wyciszonej, nawiązującej do tradycji „stabilnej duchowo”, gdzie pierwiastek duchowości gra podstawową rolę.

Małgorzata Et Ber Warlikowska to artystka z ogromnym dorobkiem. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień na międzynarodowych konkursach graficznych. Prace zaprezentowane na wystawie obejmują malarstwo, ceramikę unikatową z elementami metaloplastyki, serigrafię na ceramice i szkle oraz maski wykonane techniką papier – mache.

Prace Małgorzaty Et Ber Warlikowskiej prezentowane będą w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia do 28.02.2017 r. w godzinach otwarcia galerii. Wstęp bezpłatny.