W poniedziałek, 22 lutego rozpoczyna się Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, który potrwa do 28 lutego. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na osoby pokrzywdzone przestępstwem – zarówno na ich uprawnienia, jak i potrzeby.

Idea obchodów Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, szczególnie w związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce obchody tego dnia wprowadzono na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r.

Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Działania podjęte w trakcie tego tygodnia mają także przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

– Dewiza „pomagamy i chronimy” przyświeca policjantom w całej Polsce 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nasza aktywność ma bardzo szerokie spektrum w tym zakresie. Funkcjonariusze nie tylko działają na rzecz osób pokrzywdzonych, ale również z ogromnym zaangażowaniem starają się nie dopuszczać, chociażby do popełniania przestępstw. Stąd tak ogromny nacisk na profilaktykę, akcje i kampanie edukacyjne. Wszystko w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Kiedy jednak z różnych przyczyn nie uda się zapobiec krzywdzie, wtedy kluczowe staje się słowo „pomoc” – podkreślają policjanci.

Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W dniach 22-28 lutego 2021 roku w godzinach 6.00-22.00 w siedzibach komend każdy mieszkaniec może zasięgnąć porady na temat praw osób pokrzywdzonych. Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 porady można uzyskać również telefonicznie. Lista organizacji świadczących pomoc dostępna jest na stronie internetowej.