Zima daje się we znaki, ale prace przy budowie nowej linii tramwajowej w Sosnowcu idą zgodnie z planem.

Trwa budowa nowej linii tramwajowej w Sosnowcu. Za inwestycję odpowiedzialne jest konsorcjum firm Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty. Wartość zadania zgodnie z zapisami umowy wynosi niespełna 88,6 mln zł netto. Całość ma być gotowa za dwa lata.

Obecnie prace prowadzone są równocześnie w dwóch obszarach tj. projektowym i wykonawczym. W obszarze projektowy trwa etap doszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie wszystkich projektów branżowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Jesteśmy również w trakcie oczekiwania na decyzje administracyjne – mówi Robert Wach, dyrektor kontraktu Eurovia Polska i dodaje, że obszar wykonawczy obejmuje obecnie prace ziemne prowadzone głównie w rejonie ul. Braci Mieroszewskich.

Trwa budowa nowej linii tramwajowej w Sosnowcu – fot. Tramwaje Śląskie

Wykop z zabezpieczeniem już gotowy

– Mimo niesprzyjającej aury prowadzimy roboty w zakresie obiektu inżynieryjnego – wykonaliśmy już wykop wraz z jego zabezpieczeniem, przygotowujemy się do rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem płyty dennej obiektu – wylicza Arkadiusz Stolarz, kierownik robót mostowych z firmy Nowak Mosty, odpowiadającej za budowę tunelu. Prowadzone są roboty przygotowawcze związane z przezbrojeniem sieci teletechnicznej w rejonie ul. Braci Mieroszewskich.

Prace toczą się jednak nie tylko w tym rejonie. Roboty przy przezbrojeniu sieci teletechnicznej trwają także przy rondzie Jana Pawła II, na odcinku równoległym do ul. Paderewskiego kontynuowane są prace związane z przyszłym odwodnieniem torowiska, rozebrano budynek gospodarczy kolidujący z inwestycją.

Tunel węzłem przesiadkowym

Najwięcej dzieje się w miejscu, gdzie linia tramwajowa krzyżuje się z ul. Braci Mieroszewskich. – I to miejsce na razie najmocniej rozpala ciekawość okolicznych mieszkańców, którzy dopytują czasem pracowników, jak ten tunel będzie wyglądał – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.

Rzecznik spółki wyjaśnia, że obiekt inżynieryjny budowany w przejściu ul. Braci Mieroszewskich to tunel, który będzie miał przekrój prostokąta – jego długość wyniesie około 41 m a szerokość 18 m. Cały obiekt inżynieryjny będzie pełnił rolę węzła przesiadkowego. W tunelu znajdą się docelowo dwa perony przystanków tramwajowych, a przystanki autobusowe zlokalizowane zostaną powyżej – na poziomie jezdni ul. Braci Mieroszewskich. Obiekt wyposażony będzie w dwie  niezależne windy osobowe pozwalające na komunikację pieszych pomiędzy przystankami tramwajowymi a autobusowymi.

Trwa budowa nowej linii tramwajowej w Sosnowcu – fot. Tramwaje Śląskie

Zmiana organizacji ruchu

Prace przy budowie tunelu wpływają na organizację ruchu samochodowego. Obowiązująca obecnie czasowa organizacja ruchu na ul. Braci Mieroszewskich utrzymana będzie jeszcze co najmniej przez 7 miesięcy, po czym planowane jest przełożenie ruchu kołowego i pieszego na jezdnię nowego układu drogowego (od strony supermarketu). Zmiana ta nastąpi po wybudowaniu pierwszego segmentu tunelu i przebudowie układu drogowego. W następnej kolejności rozpocznie się realizacja drugiej połowy obiektu.

Nadal roboty będą prowadzone jak dotąd, przy zachowaniu pełnej przejezdności w obu kierunkach z jednym pasem ruchu. Taka zasada organizacji ruchu będzie utrzymana do czasu wybudowania całości obiektu, a planujemy, że będzie to koniec kwietnia 2022 roku – wyjaśnia Robert Wach.