echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert RCB w związku z epidemią koronawirusa. Mieszkańcy całej Polski otrzymają wiadomości SMS z nowymi zasadami bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa.

We wtorek, przewodniczący rady ministrów poinformował o wprowadzeniu nowych obostrzeniach w związku z pandemią. W myśl nowych regulacji zaostrzono zasady dotyczące ogólnej kwarantanny i wprowadzono zakaz wychodzenia z domów (poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi).

Aby o tym przypomnieć uruchomiono alert RCB. Mieszkańcy całej Polski otrzymają wiadomości SMS z najnowszymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami, jak postępować w czasie epidemii. Polacy otrzymają SMS-y o następującej treści:

„Od 25.03 rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Więcej informacji https://gov.pl/koronawirus/ZasadyBezpieczenstwa #ZostanWDomu”

Alert RCB - fot. archiwum prywatne
Alert RCB – fot. archiwum prywatne

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);