Podczas wrześniowej sesji rady miasta czeladzcy radni zdecydowali, że rondo u zbiegu ulic Szpitalnej i Kombatantów zostanie „Rondem Czeladzkiego Samorządu”.

Zostało ono otwarte pod koniec 2019 roku. Rondo było w tym miejscu konieczne, ponieważ na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Kombatantów dochodziło do wielu kolizji. Dzięki tej zmianie jest tam zdecydowanie bezpiecznej.

Jest ono jednym z elementów nowego układu komunikacyjnego w mieście. Oprócz swojej podstawowej funkcji będzie także miejscem pamiątkowym. Nadanie rondu nowej nazwy ma uczcić 30-lecie samorządu w Czeladzi.

– Chciałem, aby nazwa ronda upamiętniała wszystkich samorządowców, pracowników jednostek miejskich, a także wszystkich tych, którzy przyczynili się do pozytywnych przemian w naszym mieście w ostatnich 30 latach. Cieszę się, że pomysł ten zyskał poparcie radnych i został przyjęty. Już wkrótce na rondzie pojawi się podświetlana tablica, która w sposób symboliczny będzie to wszystko przypominać – mówi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi i inicjator zmiany nazwy.

Przychylność rady miasta nie była jednak wystarczająca. Aby rondo otrzymało swoją nazwę potrzebna była również zgoda zarządu powiatu i starosty będzińskiego. Spowodowane było to faktem, że łączy ono drogi o dwóch kategoriach: powiatową i gminną.