30 września br. dobiega końca pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia wychowawczego. Aby nadal otrzymać świadczenie, należy złożyć nowy wniosek. Co jeszcze się zmieni?

Program „Rodzina 500 plus” to uchwalone przez obecny parlament wsparcie polskich rodzin. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie przyznawane było na 12 miesięcy, jedynie za pierwszym razem na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 roku. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów wypłacanie świadczenia zostanie wstrzymane. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie jego trwania.

Wniosek na kolejny okres, rozpoczynający się 1 października, należy składać od 1 sierpnia, jednak warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły w programie i wnioskach, które mają na celu wyeliminowanie przypadków wyłudzania świadczenia.

Program Rodzina 500 Plus – fot. mat. pras.
Program Rodzina 500 Plus – fot. mat. pras.

Zmiany w 500 plus

Zmiany w głównej mierze dotyczą osób samotnie wychowujących dziecko. Osoby takie będą musiały mieć zasądzone alimenty. Dodatkowo zmiany dotyczą fikcyjnego zmniejszania dochodów. Ministerstwo chce ograniczyć sytuacje, gdy wnioskodawca traci dochód, by po kilku miesiącach uzyskać go ponownie od tego samego pracodawcy.

Tego typu sytuacje miały miejscy w przypadku rodzin posiadających jedno dziecko, gdzie świadczenie przyznawane było jedynie w oparciu o kryterium niskiego dochodu. Jedynie rodziny z dochodem do 800 złotych na osobę, otrzymają 500 zł na pierwsze dziecko. Osoby ubiegające się o wsparcie na jedno dziecko, muszą udokumentować dochody.

Zmiany dosięgną także rodziców, którzy sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem. Konsekwencją tej zmiany jest ustalenie, że w tego typu sytuacji każdemu z rodziców świadczenie będzie przysługiwało po połowie. Z nowościami liczyć się powinni również ryczałtowcy, których dochody mają teraz potwierdzać odpowiednie zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Jak złożyć wniosek?

Sposób składania wniosków o świadczenie nie ulega zmianom. Można to zrobić osobiście – w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej czy przez internet za pomocą portalu Emp@tia, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.