1 lutego rozpocznie się internetowy nabór wniosków o wypłatę pieniędzy z programu „Rodzina 500+” na okres od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku.

Program „Rodzina 500+” to sztandarowy program partii rządzącej, który został wprowadzony w 2016 roku. Jako główny instrument polityki rodzinnej ma spełniać trzy główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych oraz inwestycja w rodzinę.

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek. Warto jednak przypomnieć, że od nowego roku zmienia się sposób naliczania świadczenia, wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o wypłatę świadczenia.

Dla osób, które złożą dokumenty, prawo do otrzymywania świadczeń 500 zł na dziecko będzie obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego (online) oraz 1 kwietnia (drogą tradycyjną).