Tysiące wniosków i rekordowe wypłaty – zagłębiowscy urzędnicy powoli podsumowują pierwszy rok działania rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Program „Rodzina 500 plus” to uchwalone przez obecny parlament wsparcie polskich rodzin. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

– Realizowany program jest niewątpliwie elementem polityki prorodzinnej i stanowi znaczne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Jest to pierwsze świadczenie skierowane do tak dużej ilości rodzin, w tak dużej kwocie – mówi Jolanta Skuza, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Świadczenie przyznawane było na 12 miesięcy, jedynie za pierwszym razem na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 roku. 30 września br. dobiega końca pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów wypłacanie świadczenia zostanie wstrzymane. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie jego trwania.

SPRAWDŹ: Nowe zasady przyznawania świadczenia

500 plus w Zagłębiu

Zagłębiacy tłumnie ruszyli po 500 zł. Tysiące wniosków i rekordowe wypłaty – tak w skrócie można podsumować pierwszy rok rządowego programu w naszym regionie. Miasta wypłacają nawet kilka milionów złotych miesięcznie.

Od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na terenie Czeladzi z Programu 500+ skorzystało 2511 dzieci do ukończenia 18 roku życia.

– Średnio w miesiącu tutejszy ośrodek wypłaca 2250 – 2300 świadczeń wychowawczych dla około 1600 rodzin. Miesięcznie wydatki kształtują się na poziomie 1.100.000,00 zł – 1.150.000,00 zł – mówi Michał Goc, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

W Dąbrowie Górniczej z programu skorzystało 7158 osób, natomiast w Sosnowcu 10 769 rodzin wychowujących łącznie 14 737 (w jednej z rodzin wypłacono 4,5 tysiąca złotych).

– Jak zaobserwowano w środowisku, otrzymane środki wydatkowane są najczęściej na konsumpcję dóbr, a w dalszej kolejności na wypoczynek, dodatkowe zajęcia czy korepetycje – podkreśla Irena Jeziorowska, z-ca kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych MOPS w Dąbrowie Górniczej.

Pomimo wielu zaleceń i uwag, wnioski nie są wolne od błędów. Do najczęściej popełnianych błędów należą: błędne zakwalifikowanie pierwszego dziecka, niewpisywanie do składu rodziny dzieci, na które osoby nie wnoszą o przyznanie świadczenia wychowawczego, niewpisywanie partnerów w związkach nieformalnych, z którymi mają wspólne dzieci, nieprawidłowe wypełnianie części dotyczącej dochodu uzyskanego i utraconego w przypadku starania o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko czy nieprawidłowe wypełnianie załącznika dotyczącego dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazują zagłębiowscy urzędnicy, najlepszą formą złożenia wniosku jest osobista wizyta w instytucji realizującej program 500 + z uwagi na fakt, iż przeszkoleni pracownicy na miejscu, podczas kilkuminutowej wizyty, wyjaśnią wszystkie wątpliwości i wskażą poprawną formę.

Rodziny muszą liczyć się z kontrolami

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzice muszą pokryć wydatki związane z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W spełnieniu tych zadań ma pomóc program „Rodzina 500 plus”, który zakłada wypłatę 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Pojawiają się jednak zastrzeżenia co do spożytkowania tych świadczeń, dlatego urzędnicy podczas rozmowy mogą sprawdzić na co przeznaczane są pieniądze z rządowego programu.

Jak zapewniają zagłębiowscy urzędnicy kontrola może się zdarzyć, dodają jednak, że nie chcą ingerować w decyzje rodziny, dlatego kontrole będą odbywać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, a każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

– Monitoring w sprawie prawidłowości przeznaczenia środków z programu „Rodzina 500 plus” prowadzony jest na bieżąco, a szczegółowe kontrole przeprowadza się w tych środowiskach, w których istnieje podejrzenie o niewłaściwym wykorzystaniu pobranych świadczeń – podkreśla Irena Jeziorowska.