Od 1 lipca można składać wnioski w ramach programu „Rodzina 500+” na każde dziecko, niezależnie od wysokości dochodu.

Wnioski o świadczenie będzie można składać online od 1 lipca (za pośrednictwem ministerialnej platformy „Emp@tia”, bankowości elektronicznej lub PUE ZUS), a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia.

Funkcjonujący od kwietnia 2016 roku rządowy program „Rodzina 500+” uległ zmianie. Od lipca comiesięczna wypłata 500 zł będzie przysługiwać za każde dziecko. Dotąd pieniądze były wypłacane od drugiego dziecka, a za pierwsze jedynie przy niskich dochodach rodziców.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku najpóźniej do 30 września daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.

Wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 roku. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).