Województwo śląskie kontynuuje działania edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości na temat zjawiska smogu oraz motywowanie do przeciwdziałania problemowi poprzez wdrażanie, utrzymywanie i propagowanie właściwych postaw.

Kampania „Robimy pozytywną atmosferę” koncentruje się wokół poczucia odpowiedzialności i przejmowania inicjatywy w kwestii walki ze smogiem. Pomoże ona uwierzyć mieszkańcom województwa śląskiego w to, że ich rola w walce ze smogiem jest niezwykle istotna. Siła zbiorowego działania to suma indywidualnych kroków podejmowanych dla wspólnego dobra.

Hasło kampanii nie tylko określa jej cel, ale także definiuje charakter przekazu. O walce ze smogiem warto mówić pozytywnie, w kontekście możliwości i perspektyw. Wtedy gotowość do działania – zarówno jednostkowego, jak i wspólnotowego – poparta jest tym, co najważniejsze: wewnętrzną motywacją.

Kampania obejmie swoim zasięgiem całe województwo, zachęcając do aktywnego włączenia się w walkę ze smogiem wszystkich mieszkańców. Szczególną grupą odbiorców są dzieci i młodzi ludzie – to oni mogą uświadomić dorosłym, że wszyscy powinniśmy spłacać ,,ekologiczny kredyt”, zaciągnięty w wyniku działań negatywnie wpływających na środowisko. Stąd nacisk na kreatywny, a jednocześnie nienachalnie edukacyjny charakter kampanii.

Głównymi mediami komunikacji antysmogowej będą internet (w tym media społecznościowe) oraz prasa (lokalna i regionalna). W ramach kampanii stworzone zostaną materiały stanowiące kompendia wiedzy (video explainery, infografiki) oraz ułatwiające jej rozprzestrzenianie i propagowanie (scenariusze lekcji, artykuły tematyczne, cykl postów publikowanych w portalach społecznościowych).

Kampania „Robimy pozytywną atmosferę” korzysta z wypracowanej w toku poprzednich działań społecznej świadomości dotyczącej smogu. Stanowi ona kolejny krok w stronę czystego powietrza jaki członkowie zarządu województwa śląskiego chcą uczynić wspólnie z mieszkańcami.