Do piątku, 11 września trwa rekrutacja do nowego żłobka miejskiego w Będzinie, którego otwarcie planowane jest na 1 października. Będzie to nowoczesna placówka całkowicie dostosowana do potrzeb najmłodszych dzieci.

Nowy żłobek będzie świadczył usługi opiekuńczo-wychowawcze i żywieniowe na rzecz dzieci – mieszkańców miasta Będzina. Placówka będzie dysponowała 62 miejscami dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Ostateczna liczba przyjętych dzieci, w związku ze stanem pandemii, będzie wynikała z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rekrutacja do nowej placówki prowadzona jest do 11 września. Rodzice powinni wypełnić kartę zgłoszenia dziecka i złożyć ją w będzińskim magistracie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie” wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych w statucie żłobka kryteriów.

W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci: rodziców pracujących, rodziców uczących się, rodziców samotnie wychowujących dzieci, niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki, z rodzin zastępczych oraz z rodzin wielodzietnych.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w piątek, 18 września 2020 roku o godz. 14.00 poprzez wywieszenie w siedzibie żłobka miejskiego nr 3 przy ul. Sportowej 1 listy dzieci przyjętych. Dzieci nieprzyjęte do żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane zostaną na liście oczekujących na przyjęcie. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z jej kolejnością.

Warto przypomnieć, że obecnie miasto prowadzi 2 żłobki samorządowe (żłobek miejski nr 1 przy ul. Turniejowej 5 – osiedle Zamkowe, żłobek miejski nr 2 przy ul. Jesionowej 11). W placówkach prowadzonych przez miasto Będzin znajduje się 141 miejsc dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.